O Firmie

50 LAT DOŚWIADCZENIA

Wytwórnia Betonów i Prefabrykatów „KKIM” Spółka z o.o. powstała w roku 1999 w wyniku przekształcenia. Rodzaj działalności nowej spółki nie zmienił się. Tradycja i doświadczenie w produkcji i prefabrykacji betonu sięga więc do roku 1953.

Nasza Firma oferuje nowoczesne, ekologiczne wyroby betonowe i żelbetowe do kanalizacji z zastosowaniem międzykręgowych elastomerowych uszczelek klinowych oraz przejść szczelnych dla rur PCV, PP i kamionkowych; elementy dla drogownictwa, beton towarowy, zbrojenia budowlane, wyroby żeliwne.

Nasze wyroby systematycznie są badane w akredytowanym laboratorium w zakresie spełniania odpowiednich norm budowlanych PN, BN, EN, DIN a w całym procesie produkcyjnym podlegają ścisłej kontroli jakościowej.

Na nasze wyroby uzyskaliśmy pozytywną opinię GIG o możliwości ich stosowania na terenach górniczych do IV kategorii.

Oferta naszych wyrobów cały czas się powiększa zgodnie z potrzebami rynku i rozwojem nowych technologii.

Prosimy o zapoznanie się z naszą stroną, zapraszamy do współpracy, nie pozostawimy bez odpowiedzi żadnego zapytania ofertowego. Chętnie udzielimy dodatkowych informacji czy wyjaśnień indywidualnie każdej firmie.