Beton towarowy klasy C8/10 do C35/45 zwykły i z dodatkami

Rodzaj betonu i zaprawy Klasa betonu i konsystencja
beton B-10 gęstoplastyczny C 8/10, S2
beton B-10 półciekły C 8/10, S4
beton B-15 gęstoplastyczny C 12/15 S2
beton B-15 półciekły C 12/15 S4
beton B-20 gęstoplastyczny C 16/20 S2
beton B-20 półciekły C 16/20 S4
beton B-25 półciekły C 20/25 S4
beton B-30 półciekły C 25/30 S4
zaprawa cementowa M - 7  
zaprawa cementowa M - 12  
zaprawa cementowa M - 20  

ZAPEWNIAMY TRANSPORT I POMPOWANIE BETONU

GRATIS wypożyczamy na czas betonowania wibrator buławowy do zagęszczania betonu
Dodatki do betonu – uszczelniający, przyśpieszający, opóźniający wiązanie, przeciwmrozowy, uplastyczniający, mikrowłókna, zbrojenie rozproszone.