Materiały do robót kanalizacyjnych

Studnia z nakrywą żelbetową

Studnia z nakrywą żelbetową i pierścieniem odciążającym

Studnia wpustu deszczowego Ø 500

Nazwa Rozmiar
kręgi żelbetowe Ø 500*300*80
kręgi żelbetowe Ø 500*500*80
kręgi żelbetowe z przejściem szczelnym Ø 500*500*80/200PCV
kręgi żelbetowe z przejściem szczelnym Ø 500*500*80/160PCV
kręgi żelbetowe Ø 500*1000*80
kręgi żelbetowe bez stopni / ze stopniami Ø 800*600*80
kręgi żelbetowe ze stopniami Ø 800*300*90
kręgi żelbetowe bez stopni / ze stopniami Ø 1000*500*90
kręgi żelbetowe ze stopniem Ø 1000*250*90
kręgi żelbetowe bez stopni / ze stopniami Ø 1200*600* 120
kręgi żelbetowe ze stopniem Ø 1200*300*120
kręgi żelbetowe ze stopniami Ø 1400*600* 150
kręgi żelbetowe ze stopniem Ø 1400*300*150
kręgi żelbetowe ze stopniami Ø 1800*300* 150
kręgi żelbetowe ze stopniem Ø 1800*600* 150
pokrywy żelbetowe włazu Ø 700*70,Ø 680*70
nakrywy żelbetowe Ø 1000*120 / 625
nakrywy żelbetowe Ø 1200*120 / 625
nakrywy żelbetowe Ø 1440*130 / 625
nakrywy żelbetowe Ø 1680*140 / 625
nakrywy żelbetowe Ø 1800* 150 / 625
nakrywy żelbetowe Ø 2000*150 / 625
nakrywy żelbetowe Ø 2100*160 / 625
nakrywy żelbetowe Ø 2250*160 / 625
nakrywy żelbetowe Ø 2400*160 / 625
płyty denne żelbetowe Ø 800*100
płyty denne żelbetowe Ø 1000*120
płyty denne żelbetowe Ø 1200*120
płyty denne żelbetowe Ø 1440*130
płyty denne żelbetowe Ø 1680*150
płyty denne żelbetowe Ø 2000*150
płyty denne żelbetowe Ø 2100*150
pierścienie dystansowe Ø 870 / 625 / 60
pierścienie dystansowe Ø 870 / 625 / 100
pierścienie odciążające ( dla kręgu Ø 500 ) Ø 980 / 720 / 500 / 180
pierścienie odciążające ( dla kręgu Ø 500 ) Ø 1200 / 720 / 120
pierścienie odciążające ( dla kręgu Ø 800 ) Ø 1410 / 1010 / 150
pierścienie odciążające ( dla kręgu Ø 1000 ) Ø 1680 / 1280 / 150
pierścienie odciążające ( dla kręgu Ø 1200 ) Ø 2000 / 1500 / 200
pierścienie odciążające ( dla kręgu Ø 1400 ) Ø 2250 / 1750 / 200
pierścienie odciążające ( dla kręgu Ø 1500 DIN ) Ø 2400 / 1860 / 200
pierścienie odciążające ( dla kręgu Ø 1800 ) Ø 2650 / 2150 / 250
fundamenty żelbet. dla wpustów deszcz. Ø 500*5000*80
fundamenty żelbet. dla wpustów deszcz. Ø 500*1000*80
fundamenty żelbetowe dla studni kanaliz. Ø 1000*700*100
fundamenty żelbetowe dla studni kanaliz. Ø 1000*1000*150
fundamenty żelbetowe dla studni kanaliz. Ø 1200*700*150
fundamenty żelbetowe dla studni kanaliz. Ø 1200*1000*150
fundamenty żelbetowe dla studni kanaliz. Ø 1200*1000*200
fundamenty żelbetowe dla studni kanaliz. Ø 1200*1200*200
fundamenty żelbetowe dla studni kanaliz. Ø 1400*1000*200
fundamenty żelbetowe dla studni kanaliz. Ø 1400*1200*200
fundamenty żelbetowe dla studni kanaliz. Ø 1400*1350*200
fundamenty żelbetowe dla studni kanaliz. Ø 1600*1300*200
kręgi żelbetowe nadstawki do fund. Ø 1200* 1000*150
kręgi żelbetowe nadstawki do fund. Ø 1200*1000*200
kręgi żelbetowe nadstawki do fund. Ø 1400*1000*200

Kręgi żelbetowe i fundamenty możemy wykonać z otworami bocznymi lub przejściami szczelnymi do Ø 1000