Referencje

 1. Droga ekspresowa S-1 Pyrzowice - Dąbrowa Górnicza
  • wykonanie prefabrykatów do kanalizacji deszczowej - odwodnienie pasów drogowych
 2. Obwodnica miasta Dobrodzień
  • wykonanie prefabrykatów do kanalizacji deszczowej - odwodnienie pasów drogowych
 3. Obwodnica miasta Bytom
  • wykonanie prefabrykatów do kanalizacji deszczowej - odwodnienie pasów drogowych
 4. Stacje paliw NESTE
  • wykonanie prefabrykowanych fundamentów pylonów, płyt fundamentowych pod zbiorniki
 5. Kolektory sanitarne dla: Katowic, Mysłowic, Jaworzna, Tychów, Mikołowa, Świętochłowic, Chorzowa, Bukowna, Żor, Wyr, Gliwic, Zabrza, Sosnowca, Świerklan,Gierałtowic, Siemianowic, Bytomia, Rudy Śląskiej, Dąbrowy Górniczej
  • wykonanie prefabrykatów do kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 6. Lotnisko w Pyrzowicach
  • wykonanie prefabrykatów studzienek kablowych do oświetlenia pasów startowych
 7. Fabryka Opel w Gliwicach
  • wykonanie zbrojeń budowlanych i prefabrykowanych stóp fundamentowych
 8. Drogowa Trasa Średnicowa Kontrakt I - VI
  • Estakada - wykonanie prefabrykatów do kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 9. Autostrada A4
  • Węzeł Mysłowicki - wykonanie prefabrykatów do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, komory prefabrykowane, wzmacnianie skarpy-iniekcja betonowa
  • Węzeł Bocheńskiego - wykonanie prefabrykatów do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, komory prefabrykowane, wzmacnianie skarpy-iniekcja betonowa
  • Bramki wjazdowe Brzęczkowice - odwodnienia pasów drogowych
  • Węzeł Gliwicki - zbiorniki retencyjne
 10. Trasa szybkiego ruchu Katowice – Bielsko
  • dostawa betonu towarowego
 11. Muzeum Śląskie w Katowicach
  • wykonanie prefabrykatów do kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 12. Dworzec Autobusowy w Katowicach
  • wykonanie prefabrykatów do kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 13. Galeria Katowicka
  • wykonanie prefabrykatów do kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 14. Osiedla mieszkaniowe, domy, budynki, budowle
  • dostawa betonu towarowego – transport i pompowanie
  • dostawa prefabrykatów do kanalizacji sanitarnej i deszczowej