informacje

Dotacja z Unii Europejskiej

Nasza firma otrzymała dotację z Unii Europejskiej w programie „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”. Nazwa projektu: „Automatyzacja węzła betoniarskiego, wprowadzenie nowych produktów, recykling betonu – kompleksowy projekt drogą do wzrostu konkurencyjności Wytwórni Betonów i Prefabrykatów KKIM sp. z o.o.”

Oferta

W naszej ofercie posiadamy betony towarowe zwykłe i z dodatkami, materiały do robót kanalizacyjnych, prefabrykaty betonowe, zbrojenia budowlane, żeliwo, materiały do robót drogowych.

O naszej firmie

Wytwórnia Betonów i Prefabrykatów „KKIM” Spółka z o.o. powstała w roku 1999 w wyniku przekształcenia. Rodzaj działalności nowej spółki nie zmienił się. Tradycja i doświadczenie w produkcji i prefabrykacji betonu sięga więc do roku 1953.

Kontakt

Wytwórnia Betonów i Prefabrykatów „KKIM” Sp. z o.o.

ul. Cegielnia Murcki 5
40-749 Katowice
32 255 64 85
fax 32 442 03 64
kom. 604 385 492