Wpust deszczowy

DOSTĘPNE WYSOKOŚCI: 600mm
ZASTOSOWANIE: Uzupełnieniem kanalizacji sanitarnej jest kanalizacja deszczowa. Wpusty uliczne charakteryzują się mniejszą średnicą niż studnie betonowe. Ich średnica jest równa 500mm i jest ustandaryzowana. Są stosowane jako przyłącza w systemach kanalizacji deszczowej. Pozwalają na odprowadzenie wód z ulic, parkingów czy podjazdów. Wysokość studzienki jest regulowana za pośrednictwem kręgów betonowych o wysokościach 500mmm lub 300mm. Standardowym przyłączem do wpustu jest rura fi200 lub fi160. W naszym Zakładzie Produkcyjnym możemy dostosować wysokość osadnika do bieżącego zapotrzebowania, dzięki czemu możemy elastycznie realizować niestandardowe projekty.
W skład wpustu deszczowego wchodzi:
a) FUNDAMENT/DENNICZKA
Dostępne wysokości: 500mm; 1000mm
Dostępne warianty: bez przejścia, z przejściem fi200; z przejściem fi160
Zastosowanie: Część denna studni z możliwością dostosowania osadnika na różnej wysokości. Dzięki dwóm wariantom przyłącza można swobodnie podpinać wpust do istniejącej kanalizacji.

b) KRĄG POŚREDNI
Dostępne wysokości: 300mm; 500mm; 1000mm
Dostępne warianty: bez przejścia, z przejściem fi200; z przejściem fi160
Zastosowanie: Kręgi pośrednie dostosowują wysokość wpustu do rzędnej terenu istniejącego. Dzięki trzem wysokościom możemy budować studzienkę w dowolnej konfiguracji. Kręgi z otworem są przydatne w momencie jeżeli musimy znacznie podwyższyć poziom osadnika.

c) PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY
Wymiar: fi zew 1200mm; fi wew. 720 mm; wysokość 120mm
Zastosowanie: Pierścień odciążający jest stosowany w przypadku usadowienia wpustu ulicznego w terenie z przewidzianym ruchem samochodowym. Pozwala on na równomierne przeniesienie obciążenia ze studzienki na grunt. Zwiększa to wytrzymałość i żywotność wpustu.

d) PIERŚCIEŃ PODTRZYMUJĄCY
Wymiar: fi zew 980mm; fi wew. 500 mm; wysokość 180mm
Zastosowanie: Pierścień podtrzymujący jest zwieńczeniem wpustu drogowego. Bezpośrednio na pierścień umieszcza się wpust żeliwny w celu zamknięcia studzienki. Pierścień podtrzymujący często jest spotykany pod nazwą nakrywa lub pokrywa nastudzienna. Zwiększona wysokość pierścienia pozwala osiągnąć lepsze parametry wytrzymałościowe.

 

Skontaktuj się z nami

wpust deszczowy schemat

Najczęstsze Pytania i Odpowiedzi:

Potrzebujesz szybkiego kontaktu? Zadzwoń!