Nakrywy żelbetowe

Nakrywa żelbetowa jest zwieńczeniem studni betonowej. Może być stosowana wymiennie ze zwężką betonową. Jest nieodzownym elementem studni, który redukuje nam otwór studni pod właz żeliwny (standardowy otwór fi600, z położeniem niecentralnym). Na życzenie klienta możemy wyprodukować nakrywy z niestandardowym otworem lub z niestandardowym umiejscowieniem (np. fi800, położenie centralne).
Nakrywy żelbetowe możemy podzielić na trzy typy w zależności od zastosowania:
a) Nakrywa typu lekkiego (w tereny zielone)
b) Nakrywy zintegrowane (DIN 4034.1)
c) Nakrywy na pierścień odciążający

 

Skontaktuj się z nami

nakrywa żelbetowa

Najczęstsze Pytania i Odpowiedzi:

Nakrywy zintegrowane i nakrywy z pierścieniem odciążającym można stosować wymiennie jeżeli projektant wyrazi zgodę, natomiast nakrywa typu lekkiego nie może być stosowana wymiennie z pozostałymi typami nakryw. Uniemożliwia to różne przeznaczenie wskazanych nakryw.

Nasze nakrywy mają standardowy otwór pod właz żeliwny fi600 i są umiejscowione z boku nakrywy. Na życzenie klienta możemy wyprodukować nakrywy z różnymi średnicami otworów oraz w różnym położeniu (np. centralnie).

Na uszczelki montuje się tylko nakrywy zintegrowane, pozostałe elementy można montować na zaprawę murarską.

Potrzebujesz szybkiego kontaktu? Zadzwoń!