Beton

Beton to jeden z najważniejszych materiałów budowlanych na świecie. Jest stosowany w wielu różnych dziedzinach, od budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego po budownictwo drogowe i mostowe. Beton charakteryzuje się dużą wytrzymałością i trwałością, dlatego jest tak szeroko wykorzystywany.

Co to jest beton?

Zgodnie z obowiązującymi normami beton jest materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz domieszek chemicznych. Stosowany jest branży budowlanej do budowy konstrukcji żelbetowych takich jak fundament, płyty fundamentowe, ściany, stropy, posadzki, prefabrykaty. Surowy wygląd betonu sprawił, że jest również wykorzystany jako materiał dekoracyjny w wystroju wnętrz. Cement to drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą daje zaczyn, wiążący i twardniejący w wyniku reakcji i procesów hydratacji, po stwardnieniu pozostaje wytrzymały i trwały także pod wodą. Kruszywa stanowią 70 % objętości betonu, dlatego właściwości kruszyw w istotny sposób przekładają się na jakość mieszanki betonowej i betonu. Produkty hydratacji cementu łączą ziarna kruszyw w trwały materiał- beton.

Rodzaje betonu

Systematyka betonów jest dość złożona i można ją podzielić na rodzaje zastosowanych spoiw lub na właściwości powstałych betonów.
Podział betonów ze względu na zastosowane spoiwa:

 • betony cementowe
 • betony żywiczne
 • betony asfaltowe
 • betony na bazie innych materiałów wiążących (gipsobetony, siarkobeton)

 

Skupmy się jednak na betonach cementowych które są najpopularniejsze. Klasyfikacja betonów cementowych nie łatwa i jednoznaczna. Można wyróżnić kilka kryteriów klasyfikacji betonów ze względu:

 • składniki (frakcje kruszyw 0/8, 0/16: rodzaj kruszywa żwir lub kruszywa łamane)
 • właściwości (wytrzymałość, gęstość, wodoszczelność, mrozoodporność, itp.)
 • zastosowanie (betony drogowe, mostowe, posadzkowe, hydrotechniczne)
 • wytwarzanie i transport (betonu o długim czasie urabiana)
 • wbudowanie (betony samozagęszczalne, beton zwykły)

Klasy betonu

Klasy betonu to kategorie, które określają wytrzymałość betonu na ściskanie. Wytrzymałość ta jest podstawowym parametrem, który definiuje jakość i trwałość betonu, a także jego zdolność do wytrzymywania obciążeń strukturalnych w różnych warunkach eksploatacyjnych. Klasyfikacja ta jest niezwykle ważna w inżynierii budowlanej, ponieważ pozwala na precyzyjne dopasowanie właściwości betonu do specyficznych wymagań technicznych danego projektu.

Klasa betonu Wytrzymałość na ściskanie Typowe zastosowania
C12/15 12 MPa Prace fundamentowe, nieeksploatowane konstrukcyjnie
C16/20 16 MPa Lekkie konstrukcje, np. ściany działowe
C20/25 20 MPa Konstrukcje nośne w budownictwie mieszkaniowym
C25/30 25 MPa Konstrukcje żelbetowe, stropy, słupy, belki
C30/37 30 MPa Mosty, parkingi wielopoziomowe
C35/45 35 MPa Elementy narażone na duże obciążenia, np. przyczółki mostów
C40/50 40 MPa Konstrukcje specjalne, wysokie wieżowce
C50/60 50 MPa Konstrukcje wymagające szczególnej wytrzymałości, np. elementy prefabrykowane

Klasy betonu są określane na podstawie ich minimalnej wytrzymałości na ściskanie, mierzonej w megapaskalach (MPa). Wybór odpowiedniej klasy betonu zależy od wymagań projektowych, w tym od obciążeń, które konstrukcja będzie musiała wytrzymać, oraz od warunków środowiskowych, w których beton będzie eksploatowany.

 

Właściwości betonu

Beton to wszechstronny materiał budowlany. Jednym z jego kluczowych atutów jest wytrzymałość na ściskanie, co czyni go doskonałym materiałem do budowy trwałych i stabilnych konstrukcji. Beton jest także bardzo trwały, odporny na działanie czynników atmosferycznych oraz niepalny (klasa A1), co zwiększa jego bezpieczeństwo w przypadku pożaru.
Warto zaznaczyć, że beton jest materiałem doskonale wypełniający formę, co oznacza, że można go kształtować i dostosowywać do różnorodnych potrzeb architektonicznych. Jednocześnie zachowuje swoją wyjątkową odporność i trwałość. W dzisiejszych czasach coraz częściej przykłada się także uwagę do aspektów ekologicznych. Beton może być materiałem przyjaznym dla środowiska, gdy jest produkowany z materiałów odnawialnych i poddawany recyklingowi. Jednocześnie, ze względu na swoją wszechstronność i wydajność, beton jest kosztowo efektywnym rozwiązaniem w budownictwie.

Zastosowanie betonu

Beton jest niezwykle wszechstronnym materiałem budowlanym, który znalazł zastosowanie w wielu aspektach budownictwa. Oto kilka bardziej szczegółowych zastosowań betonu:

 • Fundamenty: Beton jest powszechnie stosowany do budowy fundamentów budynków. Jego wytrzymałość zapewnia stabilność i trwałość całej konstrukcji.
 • Ściany: Beton może być używany do wznoszenia ścian w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Może być również formowany w różne wzory i tekstury, aby uzyskać różnorodne efekty wizualne.
 • Stropy: Stropy żelbetowe są popularnym rozwiązaniem w wielu budynkach. Beton jest wykorzystywany do tworzenia stropów gładkich, żebrowych lub napinanych, w zależności od wymagań projektu.
 • Słupy i belki: Beton jest stosowany do budowy słupów i belek, które zapewniają nośność i stabilność konstrukcji. Może być również formowany w różne kształty i rozmiary.
 • Mosty: Beton jest często wykorzystywany w konstrukcjach mostów ze względu na swoją wytrzymałość na ściskanie. Betonowe mosty są trwałe i odporne na warunki atmosferyczne.
 • Chodniki i drogi: Beton jest idealnym materiałem do budowy chodników, dróg i autostrad. Zapewnia gładką powierzchnię, która jest wytrzymała i łatwa do utrzymania.
 • Baseny: Beton jest często używany do budowy basenów, ponieważ jest wodoodporny i trwały. Można go dostosować do różnych kształtów i rozmiarów.
 • Mury oporowe: Beton może być wykorzystywany do budowy murów oporowych, które stabilizują teren i zapobiegają erozji.
 • Wykończenia: Beton może być także używany jako materiał wykończeniowy, na przykład w postaci betonu architektonicznego, aby nadać budynkom unikalny wygląd.

Ogólnie rzecz biorąc, beton jest niezastąpionym materiałem w budownictwie ze względu na swoją wytrzymałość, trwałość, wszechstronność i możliwość dostosowania do różnych zastosowań. Jest to materiał, który pozwala na budowanie trwałych i estetycznych konstrukcji, co sprawia, że jest niezmiennie obecny w przemyśle budowlanym.

Produkcja betonu

Produkcja betonu odbywa się na węzłach betoniarski, które spełniają rygorystyczne wartości dokładności nawarzeń poszczególnych surowców mieszanki betonowej. Każdy beton wyprodukowany jest na podstawie receptury stworzonej przez technologa i sprawdzonej w laboratorium pod względem zaprojektowanych właściwości. Proces produkcji zaczyna się od kontroli jakościowej surowców i ocenie przydatności ich do danej mieszanki betonowej. Produkcja betonu polega na precyzyjnym odważeniu i zmieszaniu składników. Aby uzyskać odpowiednią dokładność i powtarzalność cały proces jest zautomatyzowany.  Nadzór nad procesem mieszania pełni operator węzła, który wybiera odpowiednią receptury i kontroluję poprawności dozowania składników i konsystencję betonu. Składnik dozowane są w odpowiedniej kolejność:

 1. Kruszywa (piasek, kruszywa 2/8 i 8/16)
 2. Spoiwo (cement wraz z popiołem/ mączką wapienną)
 3. Woda
 4. Domieszki chemiczne

Utrzymanie wysokiej jakości betonu wymaga również kontroli mieszanki betonowej i betonu, z tego względu systematycznie pobierane są próbki betonowe do badań w laboratorium. Przestrzegając tych wytycznych, produkcja betonu może skutkować wszechstronnym i niezawodnym materiałem, który może być stosowany w różnych zastosowaniach budowlanych.

 

Skontaktuj się z nami

beton