Nakrywa typu lekkiego (w tereny zielone):

DOSTĘPNE ROZMIARY: Fi1000; fi1200; fi1440; fi1800
ZASTOSOWANIE: Nakrywy żelbetowe lekkie stosowane są w miejscach z ograniczonym ruchem pojazdów. Zazwyczaj stosowane są w terenach zielonych takich jak: parki, zieleń miejska, ogrody czy skwery. Nakrywa lekka ma otwór pod standardowy właz fi600. W związku z przeznaczeniem w terenach zielonych można uzupełniać nakrywę włazami typu lekkiego np. A15 bądź pokrywami betonowymi fi700.

Parametry techniczne nakrywy typu lekkiego:

Nazwa D wew D zew H Fi wew kompatybilnej studni Waga
Nakrywa fi1000/120 600mm 1000mm 120mm 800mm 135kg
Nakrywa fi1200/120 600mm 1200mm 120mm 1000mm 220kg
Nakrywa fi1440/150 600mm 1440mm 150mm 1200mm 370kg
Nakrywa fi1800/150 600mm 1800mm 150mm 1500mm 750kg

 

Skontaktuj się z nami

Najczęstsze Pytania i Odpowiedzi:

Nakrywy zintegrowane i nakrywy z pierścieniem odciążającym można stosować wymiennie jeżeli projektant wyrazi zgodę, natomiast nakrywa typu lekkiego nie może być stosowana wymiennie z pozostałymi typami nakryw. Uniemożliwia to różne przeznaczenie wskazanych nakryw.

Nasze nakrywy mają standardowy otwór pod właz żeliwny fi600 i są umiejscowione z boku nakrywy. Na życzenie klienta możemy wyprodukować nakrywy z różnymi średnicami otworów oraz w różnym położeniu (np. centralnie).

Na uszczelki montuje się tylko nakrywy zintegrowane, pozostałe elementy można montować na zaprawę murarską.

Potrzebujesz szybkiego kontaktu? Zadzwoń!