W obliczu zmieniającego się klimatu i coraz częstszych intensywnych opadów deszczu, zarządzanie wodami opadowymi stało się kluczowym wyzwaniem dla miast i gmin. W tym kontekście, studzienki deszczowe odgrywają nieocenioną rolę, zapewniając efektywne odprowadzanie nadmiaru wód deszczowych i zmniejszając ryzyko podtopień.

Czym jest studzienka deszczowa i jakie pełni funkcje?

Studzienka deszczowa to konstrukcja inżynieryjna, która jest częścią systemu kanalizacji deszczowej. Jej głównym zadaniem jest zbieranie wody deszczowej z powierzchni terenu, takich jak ulice, parkingi czy dachy budynków, i kierowanie jej do sieci kanalizacyjnej lub bezpośrednio do środowiska naturalnego, np. rzek czy jezior. Studzienki deszczowe pełnią również funkcję filtrującą, zatrzymując większe zanieczyszczenia i odpady, które mogłyby dostać się do systemów wodnych.

Rodzaje studzienek deszczowych

Studzienki deszczowe można podzielić na kilka typów w zależności od ich budowy i funkcji:

 • Studzienki rozsączające – służą do gromadzenia wody deszczowej i stopniowego jej rozsączania do gruntu.
 • Studzienki retencyjne – mają za zadanie gromadzenie większych ilości wody deszczowej w celu opóźnienia jej odprowadzenia do systemu kanalizacyjnego lub bezpośrednio do środowiska naturalnego.
 • Studzienki przepompownie – wyposażone są w pompy, które umożliwiają odprowadzenie wody do systemu kanalizacji, szczególnie tam, gdzie różnica poziomów terenu nie pozwala na swobodny przepływ wody.

Budowa studzienek deszczowych

Typowa studzienka deszczowa składa się z komory zbiornikowej, wykonanej z betonu, tworzywa sztucznego lub żelbetu, pokrywy zabezpieczającej oraz systemu filtrującego. Wewnątrz, studzienki mogą być wyposażone w kraty lub kosze na śmieci, które zatrzymują większe zanieczyszczenia.

Wady i zalety korzystania ze studzienek deszczowych

Zalety:

 • Skuteczne zapobieganie lokalnym podtopieniom.
 • Zmniejszenie obciążenia sieci kanalizacyjnej.
 • Możliwość gromadzenia wody deszczowej do późniejszego wykorzystania.
 • Filtracja zanieczyszczeń.

Wady:

 • Wymagają regularnego czyszczenia i konserwacji.
 • Niewłaściwie zaprojektowane lub zamontowane mogą być mniej efektywne.
 • Koszt instalacji i utrzymania.

Zastosowanie studzienek deszczowych

Studzienki deszczowe znajdują zastosowanie w różnych środowiskach, od terenów miejskich i przemysłowych, przez osiedla mieszkaniowe, aż po drogi i autostrady. Są one kluczowym elementem zarządzania wodami opadowymi, zapobiegając ich nadmiernemu gromadzeniu się i zabezpieczając tereny przed zalaniem.

Jak wybrać odpowiednią studzienkę?

Wybór odpowiedniej studzienki deszczowej zależy od kilku czynników, które należy uwzględnić, aby zapewnić skuteczność całego systemu odwodnienia:

 • Intensywność opadów w regionie – W obszarach, gdzie występują częste i intensywne opady, zalecane jest stosowanie studzienek o większej pojemności lub kombinacja różnych typów studzienek, aby zoptymalizować zarządzanie wodą deszczową.
 • Rodzaj terenu – Na terenach o niskiej przepuszczalności gleby, takich jak glina, preferowane są studzienki rozsączające lub przepompownie, które pomogą w odprowadzeniu wody.
 • Powierzchnia zlewni – Im większa powierzchnia, z której woda będzie zbierana, tym większą pojemność powinna posiadać studzienka.
 • Dostępność miejsca – W miejscach, gdzie przestrzeń jest ograniczona, mogą być konieczne rozwiązania o mniejszych rozmiarach lub takie, które łączą kilka funkcji w jednym produkcie.

Montaż studzienek

Montaż studzienek deszczowych powinien być przeprowadzony przez doświadczonych specjalistów, aby zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie. Proces instalacji obejmuje wykopanie dołu o odpowiednich wymiarach, przygotowanie podłoża, umieszczenie studzienki, a następnie połączenie jej z systemem kanalizacyjnym lub drenażowym. Ważne jest, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed przemieszczaniem się studzienki pod wpływem obciążeń gruntowych oraz zabezpieczenie przed przenikaniem do niej wód gruntowych.

Podsumowanie

Studzienki deszczowe są kluczowym elementem w zarządzaniu wodami opadowymi, oferującym skuteczną ochronę przed lokalnymi podtopieniami i przeciążeniem systemów kanalizacyjnych. Ich odpowiedni dobór, instalacja i regularna konserwacja są niezbędne do zapewnienia długotrwałej efektywności i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Inwestycja w wysokiej jakości studzienki deszczowe oraz ich prawidłowe wykorzystanie przyczyniają się do poprawy jakości życia w miastach i na obszarach zurbanizowanych, zapewniając bezpieczne i efektywne zarządzanie wodą deszczową

Skontaktuj się z nami

studzienka deszczowa z pokrywą