Studnie Betonowe

Studnie betonowe to trwałe konstrukcje, które znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, mogą służyć przez wiele lat. W tym artykule dowiesz się, czym są studnie betonowe, jakie są ich rodzaje, jak je montować i do czego można ich używać.

Co to jest studnia betonowa?

Studnie betonowe są to pionowe konstrukcje inżynieryjne, wykonane z betonu, które służą do celów takich jak zarządzanie wodami gruntowymi, dostęp do sieci kanalizacyjnych, magazynowanie wody lub jako część systemów drenażowych. Są one zwykle zakopywane w ziemi i mogą mieć różne kształty oraz wielkości, w zależności od ich przeznaczenia

Rodzaje studni betonowych i ich zastosowanie

Zależnie od ich zastosowania i przeznaczenia, możemy wyróżnić różne typy:

 • Studnia rewizyjna (inspekcyjna): Jest to rodzaj studni betonowej używanej w systemach kanalizacyjnych do zapewnienia dostępu do sieci dla celów inspekcji, konserwacji i czyszczenia. Studnie te są wyposażone w wieka lub drzwiczki rewizyjne na poziomie gruntu, umożliwiając pracownikom dostęp.
 • Studnia retencyjna/ chłonna(infiltracyjna): Tego typu studnia służy do zbierania i rozprowadzania wód opadowych lub ścieków w podłoże, gdzie mogą być naturalnie filtrowane i wchłaniane przez grunt. Są one zwykle konstruowane z betonowych pierścieni z otworami, które umożliwiają wodzie wsiąkanie do otaczającej je ziemi.
 • Studnia wodomierzowa: To mała studnia, zwykle umieszczana na zewnątrz budynku, w której znajduje się wodomierz. Umożliwia to łatwy dostęp do urządzenia do odczytu zużycia wody oraz jego konserwacji.
 • Studnia głębinowa: Jest to studnia służąca do pozyskiwania wody pitnej lub technicznej z głębszych warstw wodonośnych. Buduje się je z betonowych elementów, które są zapuszczane w głąb ziemi, aż do osiągnięcia odpowiedniej warstwy wodonośnej.

Materiały do wykonania studni betonowych

Materiały używane do budowy studni betonowych muszą być trwałe i odporne na działanie wody oraz inne czynniki środowiskowe. Oto lista najczęściej stosowanych materiałów:

 • Beton: Do produkcji elementów studni wykorzystuje się beton wysokiej jakości, często zbrojony, aby zapewnić strukturze odpowiednią wytrzymałość i trwałość. Najczęściej wykorzystuje się klasy wytrzymałości C35/45, C40/50, C45/55
 • Zbrojenie: Stosuje się stalowe pręty zbrojeniowe lub siatki, które wzmacniają beton, szczególnie w miejscach, gdzie może on być narażony na wysokie obciążenia mechaniczne.
 • Pierścienie studzienne: Prefabrykowane betonowe pierścienie, które są montowane jeden na drugim w celu utworzenia szybu studni.
 • Płyty denne i wieńce: Prefabrykowane betonowe elementy służące do zamknięcia dolnej części studni (płyta denna) oraz górnej (wieńce).
 • Pokrywy studzienne: Betonowe lub żeliwne pokrywy, które zapewniają bezpieczne zamknięcie wejścia do studni i chronią ją przed niepożądanymi zanieczyszczeniami oraz dostępem osób nieupoważnionych.
 • Łączniki: Elementy łączące, takie jak gumowe uszczelki czy złącza betonowe, zapewniające szczelność połączeń między poszczególnymi pierścieniami studni.
 • Wodoszczelne uszczelniacze: Materiały takie jak smoła epoksydowa, masty czy inne specjalistyczne uszczelniacze stosowane do zapewnienia wodoszczelności i ochrony przed infiltracją.
 • Pompy i armatura wodna: W zależności od funkcji studni mogą być potrzebne pompy do przesyłania wody oraz różnego rodzaju zawory i przyłącza.
 • Instalacje elektryczne: W przypadku studni wyposażonych w systemy pomp, potrzebna jest instalacja elektryczna do zasilania pomp i innych urządzeń.
 • Materiały izolacyjne: Mogą być wykorzystane do izolacji termicznej studni, szczególnie w miejscach, gdzie temperatura może wpływać na jej funkcjonowanie.
 • Schody lub drabiny: W studniach rewizyjnych często instaluje się schody lub drabiny, aby umożliwić łatwy dostęp do ich wnętrza.

Wybór materiałów zależy od wielu czynników, w tym od przeznaczenia studni, głębokości, warunków gruntowych, a także lokalnych przepisów budowlanych i norm inżynieryjnych. Wszystkie materiały powinny być zgodne z obowiązującymi standardami jakości i bezpieczeństwa.

Montaż betonowych studni

Montaż studni betonowych jest procesem wymagającym dokładności i zgodności z normami inżynieryjnymi oraz budowlanymi. Poniżej przedstawiam kroki typowego procesu instalacji studni betonowej:

  1. Projektowanie i planowanie:
  Wykonanie planu montażu w oparciu o specyfikacje techniczne i wymagania projektowe. Ustalenie lokalizacji studni i oznaczenie jej położenia na terenie budowy.
  2. Przygotowanie terenu: Wykonanie wykopu o odpowiednich wymiarach, zazwyczaj przy użyciu koparki. Wyrównanie i przygotowanie dna wykopu, aby zapewnić stabilne podłoże dla studni. Zastosowanie geotkanin lub żwiru w celu drenażu i stabilizacji podłoża, jeśli jest to wymagane.
  3. Montaż elementów studni:
  a. Umieszczenie prefabrykowanej płyty denna w wykopie jako podstawy studni.
  b. Ułożenie pierwszego pierścienia betonowego na płycie denna z zastosowaniem uszczelek dla zapewnienia wodoszczelności.
  c. Montaż kolejnych pierścieni studziennych, zabezpieczając je uszczelniaczami i łącznikami.
  d. W niektórych przypadkach zbrojenie lub dodatkowe wzmacnianie konstrukcji studni.
  4. Uszczelnienie i zabezpieczenie: Stosowanie wodoszczelnych uszczelniaczy na spoinach między pierścieniami. Weryfikacja szczelności połączeń i zabezpieczenie przed infiltracją wód gruntowych.
  5. Instalacja pokryw i akcesoriów:
  a. Montaż wieńca i pokrywy studni.
  b. Instalacja dodatkowego wyposażenia jak drabinki, pompy, przyłącza wodne itp.
  6. Obsypywanie i zagęszczanie: Zasypanie boków studni ziemią, przy jednoczesnym zagęszczeniu gruntów wokół studni, aby zapewnić jej stabilność i zapobiec osiadaniu.
  7. Podłączenie do sieci: Przyłączenie studni do istniejącej sieci kanalizacyjnej, wodnej lub innego systemu, z którym ma współpracować

Skontaktuj się z nami